Các quy định mới nhất về hợp đồng thời vụ 2020

Hợp đồng thời vụ 2020 đã có những điều chỉnh thay thế bằng hợp đồng lao động xác định thời hạn và HĐ lao động không xác định thời hạn.

Hợp đồng thời vụ 2020 đã có nhiều thay đổi, không còn ký kết hợp đồng mùa vụ như trước mà sẽ thay bằng dạng hợp đồng khác. Việc nắm rõ các quy định mới này sẽ giúp người lao động cũng như người sử dụng lao động có thể giao kết hợp đồng đúng luật, đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ cho cả 2 bên sau khi đã ký kết.

Hợp đồng thời vụ 2020 được thay bằng gì?

Trước đây, doanh nghiệp cần thuê lao động thời vụ sẽ ký kết hợp đồng thời vụ với người lao động (thường thời hạn dưới 12 tháng). Tuy nhiên từ 2020 trở đi thì hợp đồng này sẽ không còn giá trị, bị loại bỏ và thay thế bằng hợp đồng khác. Cụ thể Điều 20 thuộc Bộ luật Lao động 2019 quy định rõ chỉ xác nhận 02 loại hợp đồng lao động đó là:

Một là: Hợp đồng lao động không xác định thời hạn.

Đây chính là hợp đồng ký kết mà 2 bên (doanh nghiệp và người lao động) không xác định thời hạn lao động, không xác định thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng.

Hợp đồng thời vụ 2020 được thay bằng hợp đồng LĐ xác định thời hạn.

Hai là: Hợp đồng lao động xác định thời hạn.

Tức là hợp đồng có xác định thời hạn làm việc, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng trong khoảng thời gian không quá 36 tháng tính từ khi có hiệu lực của hợp đồng.

Dựa theo quy định trên thì lao động thời vụ sẽ được ký kết bằng hợp đồng lao động có xác định thời hạn. Và thời hạn cụ thể của hợp đồng sẽ do người lao động cũng như bên thuê lao động thỏa thuận với nhau, đảm bảo không quá 36 tháng là được.

Hình thức ký kết của hợp đồng thời vụ 2020

Điều 16 Bộ luật Lao động đã quy định về hình thức hợp đồng lao động thời vụ/ hợp đồng lao động xác định thời hạn có thể được ký kết theo các hình thức sau đây:

1- Hình thức văn bản

Hợp đồng lao động 2020 được ký kết bằng văn bản, trong văn bản thể hiện rõ nội dung, quyền lợi và nghĩa vụ của 2 bên. Văn bản này sẽ được làm thành 2 bản, người sử dụng lao động giữ 01 bản và người lao động giữ 01 bản.

2, Giao kết bằng thông điệp dữ liệu

Ký kết hợp đồng bằng thông điệp dữ liệu tức là được ký kết qua phương tiện điện tử. Hình thức ký kết này có giá trị tương đương như ký kết bằng văn bản, đều có giá trị pháp lý như nhau, 2 bên có thể chọn hình thức thuận tiện và phù hợp nhất.

3, Giao kết thông qua lời nói

Hợp đồng thời vụ 2020 có thể được giao kết bằng lời nói (giao kết miệng) được áp dụng và có hiệu lực khi công việc thời vụ có thời hạn dưới 03 tháng. Với thời hạn ngắn như này sẽ không bắt buộc phải làm văn bản, chỉ cần lời nói là được.

Nhìn chung nếu thời hạn lao động mà dưới 3 tháng thì bạn có thể ký kết bằng cả 3 hình thức trên. Còn nếu như thời hạn làm việc đủ 3 tháng trở lên thì bắt buộc phải lập thành văn bản hoặc thông qua thông điệp dữ liệu, không được giao kết bằng miệng.

Điều kiện để ký hợp đồng thời vụ 2020

Để biết chính xác được các điều kiện để ký kết hợp đồng thời vụ 2020 thì bạn cần xác định đúng tính chất công việc của người lao động ở đây là gì. Nếu như tính chất công việc là làm ngắn hạn, làm theo mùa vụ, thời hạn chỉ dưới 12 tháng, không làm việc liên tục thường xuyên thì sẽ ký hợp đồng thời vụ.

Khoản 3 Điều 22 Bộ luật lao động 2012 cũng quy định rõ những công việc mà có tính chất thường xuyên, làm việc liên tục từ 12 tháng trở lên thì sẽ không được ký kết HĐ lao động thời vụ. Hoặc 1 công việc nhất định, làm liên tục có thời hạn dưới 12 tháng cũng không được phép ký kết HĐLĐ thời vụ. Trừ trường hợp lao động đi nghĩa vụ quân sự hoặc nghỉ thai sản, ốm đau thì sẽ thay thế người lao động…

Hợp đồng thời vụ 2020 với thời hạn lao động tối đa dưới 12 tháng.

Ngoài ra để giao kết hợp đồng lao động thời vụ cần đảm bảo:

+ Có người lao động

+ Có bên thuê lao động (công ty, doanh nghiệp)

+ Đảm bảo thời gian làm việc ngắn hạn dưới 12 tháng

+ Lao động đủ độ tuổi, có năng lực hành vi dân sự

Hợp đồng thời vụ 2020 có thời hạn bao lâu?

Khoản 1 và khoản 2 Điều 22 Bộ Luật Lao động quy định hợp đồng lao động thời vụ 2020 có thời hạn tối đa là dưới 12 tháng, thường là 3-6 tháng, tùy theo từng trường hợp cụ thể, đảm bảo tuyệt đối không được quá 12 tháng.

Đối với hợp đồng thời vụ khi hết hạn, mà lao động vẫn muốn được làm việc tiếp và bên người sử dụng lao động vẫn muốn thuê thì 2 bên cần phải ký hợp đồng lao động mới trong vòng 30 ngày tính từ ngày hợp đồng LĐ hết hạn.

Trong trường hợp khi hợp đồng thời vụ đã hết hạn mà không ký hợp đồng mới thì hợp đồng LĐ đã giao kết sẽ trở thành HĐ lao động xác định thời hạn với thời hạn 24 tháng.

Về bản chất thì pháp luật sẽ không giới hạn số lần ký kết hợp đồng LĐ giữa người lao động và doanh nghiệp. Do đó hợp đồng thời vụ 2020 sẽ không bị giới hạn bao lâu. Điều quan trọng là cần đảm bảo tổng số thời gian của các lần ký kết đó không quá 12 tháng trong 1 năm là được.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *