Luật lao động thời vụ mới nhất bạn nhất định phải biết

Luật lao động thời vụ mới có hiệu lực chính thức từ 01/01/2021, theo đó sẽ có tác động đến người sử dụng lao động cũng như người lao động.

Luật lao động thời vụ có hiệu lực ngày 01/01/2021 đã chính thức có những quy định mới về việc điều chỉnh quan hệ lao động. Đặc biệt những sự thay đổi này không chỉ ảnh hưởng tới người lao động mà còn tác động tới doanh nghiệp. Do đó cần phải nắm vững luật lao động thời vụ để đảm bảo quyền lợi, lợi ích tốt nhất cho các bên trong mối quan hệ lao động.

Bộ luật lao động thời vụ 2019 (thay thế cho Bộ luật LĐ cũ 2012) bắt đầu có hiệu lực chính thức từ 1/1/2021. Trong bộ luật mới này sẽ có rất nhiều thay đổi liên quan đến cả tên hợp đồng, định nghĩa LĐ mùa vụ, quyền cũng như lợi ích của các bên ký kết lao động. 

Luật lao động thời vụ mới có hiệu lực từ 2021.

Luật lao động thời vụ mới nhất

Theo Bộ luật mới thì Lao động thời vụ có nghĩa là lao động làm việc trong thời gian nhất định dựa theo đặc trưng công việc mà họ làm. Có thể hiểu đó là công việc ngắn hạn, lao động trong thời gian ngắn, tối đa là dưới 12 tháng. Và công việc đó phải có tính chất là không liên tục, không kéo dài thường xuyên.

Chính bởi các thành phần tham gia lao động ngày càng trở nên đa dạng nên đã phát sinh các loại hợp đồng LĐ mới. Nếu như trước đây, Bộ luật lao động 2012 đã quy định sẽ có 03 loại hợp đồng LĐ được ký kết là hợp đồng lao động xác định thời hạn, hợp đồng LĐ không xác định thời hạn và hợp đồng mùa vụ. Thì đến Luật lao động thời vụ mới này sẽ không còn hợp đồng LĐ thời vụ nữa. 

Nói cách khác bắt đầu từ ngày 01/01/2021 trở đi, Luật lao động thời vụ không còn khái niệm hợp đồng thời vụ nữa. Mà thay vào đó chỉ tồn tại 2 loại hợp đồng lao động đó là hợp đồng LĐ không xác định thời hạn và HĐLĐ xác định thời hạn. 

Xét theo khoản này thì hợp đồng thời vụ trước đây sẽ xếp vào loại hợp đồng lao động xác định thời hạn (mà thời hạn cụ thể ở đây đó là tối đa dưới 12 tháng). Nhìn chung, theo luật lao động thời vụ mới thì tất cả các quan hệ LĐ đối với công việc mà dưới 36 tháng (dưới 3 năm) sẽ được ký kết dưới dạng hợp đồng lao động xác định thời hạn.

Hình thức ký kết hợp đồng theo luật lao động thời vụ mới

Trước đây, luật lao động thời vụ cũ cho phép với lao động thời vụ dưới 03 tháng thì có thể giao kết 1 hợp đồng đó là hợp đồng thời vụ được ký kết bằng văn bản hay bằng miệng đều được. Tuy nhiên từ năm 2021 trở thì luật lao động thời vụ chỉ ra việc giao kết hợp đồng sẽ được gộp chung bằng ký HĐ xác định thời hạn.

Khi ký kết hợp đồng lao động bằng văn bản, người sử dụng LĐ cần làm thành 2 bản như nhau để mỗi bên giữ 1 bản. Văn bản này sẽ có giá trị pháp lý khi đưa ra pháp luật.

Luật lao động thời vụ mới có tác động như thế nào?

Thực tế cho thấy những thay đổi mới về luật lao động thời vụ đã dẫn tới thay đổi về hợp đồng lao động và ảnh hưởng cũng không nhỏ đến quyền lợi ích của các bên (người lao động và người sử dụng lao động) trong quan hệ lao động. Cụ thể như sau:

  • Đối với người sử dụng lao động

Trước khi Luật lao động thời vụ mới ra đời thì việc ký kết hợp đồng LĐ thời vụ sẽ đáp ứng tốt hơn cho doanh nghiệp về nguồn nhân lực. DN sẽ có được nhân lực nhanh chóng và kịp thời, tiết kiệm chi phí như tiền bảo hiểm, tiền lương, tiền trợ cấp, tiền phụ cấp… Tuy nhiên khi Bộ luật năm 2019 bỏ quy định về HĐ thời vụ sẽ khiến cho doanh nghiệp chịu thiệt hơn trước bởi họ sẽ phải bỏ ra thêm 1 số khoản chi phí cho cùng 1 công việc. Ví dụ như tiền bảo hiểm cho người lao động, trợ cấp…

Luật lao động thời vụ mới vẫn đảm bảo quyền lợi cho người lao động như trước.
  • Đối với người lao động

Đối với đối tượng là người lao động thì luật lao động thời vụ mới không có tác động và ảnh hưởng quá nhiều, thậm chí không có sự khác biệt lắm. Nhìn chung người lao động vẫn sẽ được hưởng đầy đủ các quyền lợi như: quyền được trợ cấp thất nghiệp, đóng bảo hiểm, tham gia các chế độ thai sản, tai nạn lao động hay bệnh nghề nghiệp,…

Nói tóm lại thì theo luật lao động thời vụ mới, mối quan hệ LĐ thời vụ được xem là quan hệ lao động rất đặc biệt và HĐLĐ cho những công việc có tính chất thời vụ sẽ là cơ sở xác lập quan hệ LĐ có ý nghĩa nhất định, từ đó tạo điều kiện cho người LĐ cũng như doanh nghiệp có thể linh hoạt hơn khi ký kết hợp đồng có tính tmaj thời.

  • Chế độ bảo hiểm 

Trong luật lao động thời vụ mới nhất cũng chỉ rõ, những lao động thời vụ ký hợp đồng từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng sẽ được tham gia tất cả các loại bảo hiểm gồm: BHXH, BHYT và BHTN. Còn lao động từ 01 tháng đến dưới 03 tháng sẽ đóng BHXH và BHYT, lao động ký hợp đồng dưới 01 tháng không phải tham gia bảo hiểm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *