Mẫu hợp đồng thời vụ dưới 1 tháng và thông tin cần biết

Mẫu hợp đồng thời vụ dưới 1 tháng có những thay đổi về nội dung, chế độ, quyền lợi của người lao động so với HĐLĐ từ 1 tháng trở lên.

Mẫu hợp đồng thời vụ dưới 1 tháng có thể được ký kết bằng văn bản hoặc không, tùy thuộc theo thỏa thuận giữa người lao động với người sử dụng lao động. Vậy mẫu hợp đồng này có gì đặc biệt, nội dung ra sao, có gì cần chú ý? Để tìm hiểu rõ hơn về mẫu HĐLĐ thời vụ dưới 1 tháng, các bạn nên tham khảo phân tích dưới đây.

Mẫu hợp đồng thời vụ dưới 1 tháng là gì?

Mẫu hợp đồng thời vụ dưới 1 tháng thường được sử dụng khi doanh nghiệp thuê lao động với thời hạn dưới 1 tháng. Lao động thời vụ dưới 1 tháng thường được các doanh nghiệp thuê ngắn hạn khi vào cao điểm sản xuất kinh doanh. Và để đảm bảo tiến độ sản xuất thì các doanh nghiệp sẽ thường thuê lao động ngắn hạn, có thể là lao động dưới 1 tháng, 1 tháng hoặc 3-6 tháng tùy theo lượng công việc và yêu cầu từ doanh nghiệp.

Mẫu hợp đồng thời vụ dưới 1 tháng.

Hợp đồng thời vụ dưới 1 tháng có cần làm văn bản không?

Quy định tại Điều 14 thuộc Bộ luật Lao động 2019 chỉ ra mẫu hợp đồng thời vụ dưới 1 tháng có thể được giao kết (ký kết) theo hình thức sau:

  • Mẫu hợp đồng lao động dưới 1 tháng giao kết bằng văn bản 

Hợp đồng thời vụ làm việc dưới 1 tháng có thể được ký kết bằng văn bản, đảm bảo được làm thành 02 bản có giá trị ngang nhau. Trong đó người lao động giữ sẽ 01 bản và người sử dụng lao động giữ 01 bản. Nếu xảy ra tranh chấp thì văn bản sẽ có giá trị pháp lý.

Hoặc nếu không muốn giao kết bằng văn bản, người lao động và người sử dụng lao động có thể giao kết thông qua phương tiện điện tử, tức là ký kết dưới hình thức thông điệp dữ liệu. Hình thức này có giá trị tương đương như hợp đồng lao động bằng văn bản.

Mẫu hợp đồng thời vụ dưới 1 tháng là loại hợp đồng lao động có xác định thời hạn (cụ thể thời hạn ở đây là dưới 1 tháng). 

  • Giao kết hợp đồng lao động dưới 1 tháng bằng lời nói đối

Đối với mẫu hợp đồng thời vụ dưới 1 tháng thì người lao động và doanh nghiệp có thể tự thỏa thuận miệng với nhau mà không cần phải lập mẫu hợp đồng giấy hoặc thông qua dữ liệu điện tử. Trừ các trường hợp sau không được lập HĐ bằng miệng:

  • Doanh nghiệp ký hợp đồng LĐ với nhóm người lao động đủ 18 tuổi trở lên thông qua một người ủy quyền ở trong nhóm.
  • Doanh nghiệp thuê người lao động vẫn chưa đủ 15 tuổi.
  • Người sử dụng lao động thuê người lao động giúp việc vặt ở trong gia đình.

Mẫu hợp đồng thời vụ dưới 1 tháng được ký mấy lần?

Đối với những trường hợp lao động thời vụ dưới 1 tháng mà có ký kết bằng văn bản, nếu như hợp đồng đã hết hạn mà người lao động vẫn tiếp tục làm việc và người sử dụng lao động vẫn cần thuê thì sẽ phải tiến hành ký kết hợp đồng mới theo quy định.

Cụ thể tại khoản 2 Điều 20 Bộ luật Lao động 2019 quy định 2 bên phải ký hợp đồng mới trong vòng 30 ngày bắt đầu kể từ ngày hợp đồng LĐ dưới 1 tháng hết hạn:

  • Được ký tiếp 01 lần HĐLĐ có thời hạn hoặc ký HĐLĐ không xác định thời hạn.
  • Được ký nhiều lần HĐLĐ dưới 01 tháng nếu: thuê người làm giám đốc trong các doanh nghiệp có vốn NN, thuê người cao tuổi, thuê lao động nước ngoài làm tại Việt Nam, người lao động là thành viên của ban lãnh đạo…

Chú ý nếu như không ký hợp đồng LĐ mới mà doanh nghiệp vẫn để người lao động tiếp tục làm việc thì sau 30 ngày, mẫu hợp đồng thời vụ dưới 1 tháng sẽ được chuyển thành hợp đồng không xác định thời hạn.

Mẫu hợp đồng thời vụ dưới 1 tháng có thể được giao kết bằng lời nói.

Nội dung mẫu hợp đồng thời vụ dưới 1 tháng

Đối với mẫu hợp đồng thời vụ dưới 1 tháng thì nội dung sẽ có thay đổi như sau:

Điều 1: Thời hạn và công việc hợp đồng

– Ông, bà : …………….. làm việc theo loại hợp đồng lao động xác định thời hạn là dưới 01 tháng từ ngày… tháng … năm … đến ngày…. tháng …. năm …. 

– Thử việc từ ngày … tháng … năm … đến ngày … tháng … năm … 

– Địa điểm làm việc 

– Chức vụ:

– Công việc cần phải làm (vị trí làm việc) 

Điều 2 : Chế độ làm việc

– Mẫu hợp đồng thời vụ dưới 1 tháng phải quy định rõ thời giờ làm việc, thời gian làm việc 

– Điều kiện an toàn và vệ sinh lao động tại nơi làm việc theo quy định 

Điều 3 : Nghĩa vụ, quyền hạn và các quyền lợi người lao động

3.1 Nghĩa vụ :

– Phải hoàn thành xong công việc được giao, chịu sự điều hành trực tiếp của công ty 

– Chấp hành nghiêm túc nội quy và quy chế của đơn vị, chấp hành kỷ luật lao động, an toàn LĐ và các quy định tập thể.

3.2 Quyền hạn:

Với mẫu hợp đồng thời vụ dưới 1 tháng thì người LĐ có quyền đề xuất, khiếu nại hoặc thay đổi, chấm dứt hợp đồng LĐ theo quy định của pháp luật lao động hiện hành.

3.3 Quyền lợi:

– Mức lương chính hoặc tiền công

– Được trả lương đúng hạn

– Phụ cấp và tiền thưởng nếu có

– Được trang bị bảo hộ lao động, phương tiện lao động

– Được hưởng các ngày nghỉ trong năm

Điều 4 : Nghĩa vụ và quyền hạn của người sử dụng lao động

4.1 Nghĩa vụ :

– Thực hiện đầy đủ cam kết trong hợp đồng lao động để người lao động 

– Thanh toán đầy đủ lương thưởng, chế độ cho người LĐ

4.2 Quyền hạn: được điều chuyển người lao động tạm thời, tạm ngừng việc, tạm hoãn hoặc chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định.

  1. Những thỏa thuận khác nếu có giữa 2 bên.

Nhìn chung mẫu hợp đồng thời vụ dưới 1 tháng khá đơn giản hơn so với HĐLĐ từ 1 tháng trở nên, thường người lao động sẽ không có mục đóng bảo hiểm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *