Mẫu hợp đồng thời vụ dưới 3 tháng và những thông tin nên biết

Mẫu hợp đồng thời vụ dưới 3 tháng được chuyển thành hợp đồng LĐ xác định thời hạn với thời gian là dưới 3 tháng. Người LĐ được đóng bảo hiểm nếu làm đủ 1 tháng.

Mẫu hợp đồng thời vụ dưới 3 tháng được xếp vào loại hợp đồng lao động có xác định thời hạn. Theo đó 2 bên sẽ ký kết bằng văn bản để thể hiện sự ràng buộc trong công việc. Vậy nội dung của mẫu HĐLĐ thời vụ dưới 3 tháng gồm có những gì? Hãy cùng tìm hiểu kỹ hơn qua những chia sẻ dưới đây.

Mẫu hợp đồng thời vụ dưới 3 tháng là gì?

Mẫu hợp đồng thời vụ dưới 3 tháng là sự thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc làm có trả lương theo thời vụ hoặc công việc có tính chất không thường xuyên liên tục và có thời hạn dưới 3 tháng. 

Mẫu hợp đồng thời vụ dưới 3 tháng.

Theo quy định mới tại Luật lao động thì chính thức từ ngày 01/01/2021 trở đi thì HĐLĐ dưới 3 tháng không còn là hợp đồng thời vụ nữa mà sẽ được chuyển thành hợp đồng lao động xác định thời hạn (thời hạn cụ thể là dưới 3 tháng). 

Mẫu hợp đồng thời vụ dưới 3 tháng ký kết như thế nào?

Mẫu hợp đồng thời vụ dưới 3 tháng thường được giao kết bằng 3 hình thức là:

Mẫu hợp đồng thời vụ dưới 3 tháng ký kết bằng văn bản

cần lập thành 2 bản khác nhau có giá trị ngang nhau và giao cho mỗi bên giữ 1 bản. (NLĐ giữ 1 và người sử dụng LĐ giữ 1 bản).

Giao kết bằng thông điệp dữ liệu

Hình thức ký kết này có giá trị ngang như ký kết bằng văn bản, do đó người lao động cũng như người sử dụng lao động có thể tự thỏa thuận với nhau.

Mẫu hợp đồng thời vụ dưới 3 tháng ký kết bằng lời nói

Thường nếu hợp đồng LĐ thời vụ mà dưới 3 tháng nhưng đủ 1 tháng trở nên thì nên ký kết bằng 2 hình thức trên. Còn nếu thời hạn lao động mà dưới 01 tháng thì có thể giao kết bằng miệng (lời nói).

Đối với mẫu hợp đồng thời vụ dưới 3 tháng này thì 2 bên chỉ được giao kết nhiều nhất 02 lần hợp đồng. Sau đó nếu như doanh cũng như người lao động vẫn muốn tiếp tục làm việc với nhau thì HĐLĐ đó sẽ được chuyển thành hợp đồng LĐ không xác định thời hạn.

Nếu như công ty không giao kết hợp đồng LĐ hoặc giao kết hợp đồng không đúng loại có thể bị xử phạt hành chính. Tùy theo mức độ vi phạm mà sẽ có xử lý phù hợp.

Nội dung mẫu hợp đồng thời vụ dưới 3 tháng 

Các bạn có thể tham khảo mẫu hợp đồng lao động thời vụ dưới 3 tháng sau đây để áp dụng khi cần ký kết. Cụ thể như sau:

MẪU HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG THỜI VỤ DƯỚI 03 THÁNG

Số: ……………/HĐLĐTV

Chúng tôi, một bên là Ông/Bà: ……………………………………………… 

Quốc tịch: Việt Nam.

Chức vụ: ………………………………………………………………………

Đại diện cho: CÔNG TY ……………………………………………………

Địa chỉ : …………………………………………………………………………

Mã số thuế: ……………………………………………………………………

Số tài khoản: ……………………………………………………………………

Và một bên là Ông/Bà: ………………………………………………………;

Quốc tịch: Việt Nam.

Sinh ngày …… tháng …… năm …… tại …………………………………

Địa chỉ thường trú: ………………………………………………………

Thẻ CCCD: ………………. cấp ngày …… tháng …….. năm ……… Tại ………

Thỏa thuận ký kết hợp đồng lao động và cam kết làm đúng những điều khoản sau đây:

Mẫu hợp đồng thời vụ dưới 3 tháng được ký kết bằng văn bản hoặc lời nói.

Điều 1: Thời hạn và công việc hợp đồng 

Loại hợp đồng lao động: Thời vụ dưới 3 tháng.

Từ ngày … tháng … năm … đến ngày … tháng … năm …. 

Địa điểm làm việc: ……………………………………………………

Chức danh chuyên môn (vị trí công việc): …………………………

Chức vụ (nếu có): …………………………………………………

Công việc phải làm: ……………………………………………………

Điều 2: Chế độ làm việc:

Thời giờ làm việc:  …tiếng /ngày 

Được trang bị công cụ, phương tiện làm việc gì (nếu có)

Điều 3: Nghĩa vụ và quyền lợi của NLĐ:

  1. Quyền lợi: 

Mẫu hợp đồng thời vụ dưới 3 tháng quy định rõ quyền lợi của NLĐ như:

– Được hỗ trợ phương tiện đi lại làm việc (nếu có)

– Mức lương chính/tiền công:….đ/tháng (đã bao gồm bảo hiểm).

–  Hình thức trả lương: tiền mặt hoặc chuyển khoản.

– Phụ cấp, thưởng (nếu có)

– Được trả tiền lương: vào các ngày … tháng …. năm …….

– Chế độ nâng lương

– Chế độ nghỉ ngơi

– Chế độ bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế

– Những thỏa thuận khác (nếu có)

2, Nghĩa vụ: 

– Phải hoàn thành các  công việc đã cam kết ở trong hợp đồng lao động. 

– Chấp hành lệnh điều hành sản xuất – kinh doanh, nội quy lao động

– Bồi thường nếu vi phạm và vật chất

Điều 4. Nghĩa vụ và quyền hạn của người sử dụng LĐ: 

1, Nghĩa vụ:

– Bảo đảm thực hiện đầy đủ những điều đã cam kết ở trong HĐLĐ 

– Thanh toán tiền lương đầy đủ và đúng thời hạn cho người lao động 

– Đảm bảo đủ các quyền lợi cho NLĐ như đã giao kết

  1. Quyền hạn:

– Được bố trí, điều chuyển hay tạm ngừng việc của người LĐ

– Tạm hoãn hoặc chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định của pháp luật

– Được phép kỷ luật nếu người LĐ vi phạm

Điều 5. Điều khoản chấm dứt hợp đồng: 

– Chấm dứt hợp đồng trong trường hợp hợp đồng hết hạn

– Đơn phương chấm dứt hợp đồng trước hạn

Điều 6. Điều khoản thi hành 

Một số vấn đề về lao động mà không ghi trong Mẫu hợp đồng thời vụ dưới 3 tháng g thì sẽ áp dụng quy định của thoả ước tập thể.   Hợp đồng được làm thành 02 bản giá trị ngang nhau đưa cho mỗi bên giữ 1 bản. 

Khi 2 bên ký kết phụ lục mẫu hợp đồng thời vụ dưới 3 tháng  thì nội dung của phụ lục HĐLĐ cũng có giá trị giống như các nội dung của bản hợp đồng LĐ  này. 

Hợp đồng này làm tại…ngày …… tháng …… năm …

Trên là mẫu hợp đồng thời vụ dưới 03 tháng, hy vọng đã giúp các bạn có thể hiểu qua về những quy định và nội dung cần thiết có trong hợp đồng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *