Mẫu hợp đồng thời vụ không đóng bảo hiểm áp dụng khi nào?

Mẫu hợp đồng thời vụ không đóng bảo hiểm thường áp dụng đối với lao động ngắn hạn dưới 1 tháng, hợp đồng thử việc, hợp đồng khoán hay cộng tác viên.

Hầu hết các trường hợp khi ký kết hợp đồng lao động sẽ thường tham gia đóng bảo hiểm. Tuy nhiên trừ một số trường hợp không được hoặc không cần đóng BH thì sẽ sử dụng mẫu hợp đồng thời vụ không đóng bảo hiểm. Vậy trường hợp nào thì được dùng mẫu HĐLĐ thời vụ không đóng BH? Vấn đề này sẽ được chia sẻ cụ thể ngay sau đây.

Bảo hiểm hiện được xem là một trong những chính sách an sinh giúp đảm bảo quyền lợi và lợi ích cho người lao động khi ký kết hợp đồng lao động với người sử dụng lao động (doanh  nghiệp). Bảo hiểm thường bao gồm bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp, tất cả do Nhà nước quản lý. Tuy nhiên không phải loại hợp đồng lao động nào cũng đều phải đóng bảo hiểm nên sẽ phân ra làm Mẫu hợp đồng thời vụ không đóng bảo hiểm và có đóng bảo hiểm.

Thế nào là mẫu hợp đồng thời vụ không đóng bảo hiểm?

Mẫu hợp đồng thời vụ không đóng bảo hiểm là dạng hợp đồng mà người lao động cũng như người sử dụng không cần phải đóng bảo hiểm mặc dù có giao kết lao động với nhau. 

Mẫu hợp đồng thời vụ không đóng bảo hiểm.

Hiện nay, Luật Bảo hiểm xã hội cũng như các văn bản pháp luật không có quy định cụ thể về mẫu hợp đồng nào không phải đóng bảo hiểm. Mà chỉ quy định các trường hợp phải bắt buộc tham gia đóng bảo hiểm là:

 • Người làm việc theo HĐLĐ không xác định thời hạn, HĐLĐ xác định thời hạn, hợp đồng LĐ theo mùa vụ hoặc làm việc theo một công việc nhất định từ đủ 03 tháng cho đến dưới 12 tháng. Bao gồm cả HĐLĐ được ký kết giữa doanh nghiệp với người đại diện theo pháp luật của người LĐ dưới 15 tuổi theo quy định.
 • Người làm việc theo HĐLĐ có thời hạn đủ 01 tháng đến dưới 3 tháng;
 • Cán bộ, công chức, viên chức, công nhân CA, người làm việc ở tổ chức cơ yếu
 • Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp; sĩ quan, sĩ quan, hạ sĩ quan, người làm công tác cơ yếu được hưởng lương như đối với quân nhân;
 • Chiến sĩ quân đội nhân dân, chiến sĩ CAND phục vụ có thời hạn…
 • Người công tác ở nước ngoài theo HĐ quy định tại Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo HĐ
 • Người quản lý doanh nghiệp, quản lý điều hành hợp tác xã có hưởng tiền lương
 • Người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, phường, thị trấn.

Như vậy dựa theo quy định trên thì ta có thể suy ra người lao động mà không làm việc theo các loại hợp đồng LĐ sau thì không phải tham gia bảo hiểm bắt buộc. Nói cách khác mẫu hợp đồng thời vụ không đóng bảo hiểm không nằm trong các hợp đồng sau:

 • Hợp đồng LĐ không xác định thời hạn
 • Hợp đồng LĐ xác định thời hạn
 • Hợp đồng LĐ theo mùa vụ hoặc theo 1 công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 đến dưới 12 tháng.
 • Hợp đồng LĐ có thời hạn đủ 01 tháng tới dưới 03 tháng.

Tuy nhiên Bộ luật Lao động 2019 quy định không còn ghi nhận giá trị của hợp đồng thời vụ nữa mà thay vào đó là HĐLĐ xác định thời hạn hoặc HĐLĐ không xác định thời hạn. Do đó nếu như người lao động không nằm trong 02 loại hợp đồng là HĐ xác định thời hạn và hợp đồng LĐ không thời hạn thì là mẫu hợp đồng thời vụ không đóng bảo hiểm.

Mẫu hợp đồng thời vụ không đóng bảo hiểm thường là hợp đồng thử việc, việc khoán.

Ngoài ra mẫu hợp đồng thời vụ không đóng bảo hiểm còn bao gồm:

 • Hợp đồng thử việc
 • Hợp đồng khoán việc
 • Hợp đồng cộng tác viên
 • Hợp đồng ngắn hạn dưới 1 tháng

Không đóng bảo hiểm thì người lao động có được hưởng chế độ khác?

Khoản 3 Điều 168 Bộ luật Lao động năm 2019 quy định, những người lao động mà không thuộc đối tượng tham gia đóng bảo hiểm bắt buộc, bao gồm: bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm TN thì doanh nghiệp sẽ phải có trách nhiệm chi trả thêm cùng với tiền lương cho người lao động tương đương với mức doanh nghiệp đóng bảo hiểm.

Ngay cả khi người lao động làm việc theo HĐLĐ có thời hạn dưới 01 tháng hay ký kết mẫu hợp đồng thời vụ không đóng bảo hiểm, không thuộc đối tượng phải tham gia bảo hiểm bắt buộc nhưng phía công ty (người sử dụng lao động) vẫn phải có trách nhiệm trả thêm tiền cho người LĐ và tính vào tiền lương.

Hy vọng qua chia sẻ trên đã giúp các bạn nắm rõ hơn về mẫu hợp đồng thời vụ không đóng bảo hiểm áp dụng trong các trường hợp nào. Đồng thời hiểu rõ được chế độ mình sẽ được hưởng thêm khi không đóng bảo hiểm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *