Nội dung mẫu hợp đồng thời vụ 6 tháng mới nhất

Mẫu hợp đồng thời vụ 6 tháng mới nhất được thay bằng hợp đồng lao động xác định thời hạn (6 tháng), người lao động được đóng đầy đủ bảo hiểm.

Mẫu hợp đồng thời vụ 6 tháng là văn bản ký kết giữa người lao động và người sử dụng lao động với thời hạn lao động tối đa là 6 tháng. Mẫu hợp đồng này cũng được thay đổi mới và chính thức có hiệu lực từ năm 2021 trở đi, còn lại tất cả các hình thức văn bản ký kết từ 2020 trở về sẽ không được chấp thuận.

Mẫu hợp đồng thời vụ 6 tháng là gì?

Mẫu hợp đồng thời vụ 6 tháng là văn bản nhằm mục đích ghi nhận sự thỏa thuận giữa người sử dụng lao động (doanh nghiệp) và người lao động. Trong đó quy định rõ về việc làm, quyền lợi và nghĩa vụ của các bên trong mối quan hệ lao động. 

Nhiều người cho rằng, thời hạn lao động ngắn, dưới 1 năm thì không cần ký kết. Tuy nhiên Luật lao động Việt Nam quy định, với thời hạn 6 tháng thì 2 bên vẫn phải ký kết hợp đồng lao động. Qua đó thể hiện sự ràng buộc về công việc cũng như trách nhiệm của người lao động đối với các doanh nghiệp cũng như doanh nghiệp sẽ phải đảm bảo quyền lợi cho người lao động như đã ký kết trên hợp đồng lao động.

Mẫu hợp đồng thời vụ 6 tháng chính thức thay đổi từ 2021.

Mẫu hợp đồng thời vụ 6 tháng được ký kết bằng hình thức văn bản, tạo thành 2 bản có giá trị ngang nhau để người sử dụng lao động giữ 1 bản và người lao động giữ 1 bản.

Giới thiệu mẫu hợp đồng thời vụ 6 tháng mới nhất

Trong mẫu Hợp đồng lao động mùa vụ 6 tháng sẽ có những điều khoản sau đây:

Điều 1: Điều khoản chung

 1. Loại HĐLĐ: Hợp đồng lao động xác định thời hạn
 2. Thời hạn lao động: 6 tháng
 3. Thời điểm từ: ngày …… tháng …… năm …….. đến ngày …… tháng …… năm ……
 4. Địa điểm làm việc: ….
 5. Bộ phận công tác: Phòng ……………….. Chức danh chuyên môn ………
 6. Nhiệm vụ công việc như sau:

-Thực hiện công việc đúng theo chức danh chuyên môn của mình dưới sự quản lý, điều hành của Ban Giám đốc.

– Phối hợp với các bộ phận, phòng ban khác trong Cty để phát huy hiệu quả công việc.

– Hoàn thành các công việc khác tùy thuộc theo yêu cầu kinh doanh của Công ty cũng như theo quyết định của Ban Giám đốc.

Điều 2: Chế độ làm việc theo mẫu hợp đồng thời vụ 6 tháng

 1. Thời gian làm việc
 2. Thời giờ làm việc
 3. Quy định dành cho các cá nhân hay bộ phận có thời gian làm việc linh hoạt. 
 4. Thiết bị và các công cụ làm việc sẽ được cấp phát tùy theo nhu cầu của công việc.
 5. Điều kiện an toàn và vệ sinh lao động tại nơi làm việc theo quy định.

Điều 3: Nghĩa vụ và quyền lợi của người lao động

 1. Nghĩa vụ của người lao động

– Đảm bảo thực hiện và hoàn thành công việc với hiệu quả cao nhất theo sự phân công, điều hành của Ban Giám đốc trong Công ty.

– Sẵn sàng chấp nhận mọi sự điều động và hoàn thành công việc khi có yêu cầu.

– Nắm rõ và chấp hành nghiêm túc kỷ luật lao động, an toàn lao động, vệ sinh lao động, phòng cháy chữa cháy, văn hóa công ty, nội quy lao động và chính sách của Công ty.

– Bồi thường vi phạm theo quy chế, nội quy của Công ty và pháp luật Nhà nước.

– Tham dự đầy đủ các buổi huấn luyện, đào tạo do Bộ phận hoặc Công ty tổ chức.

– Thực hiện đúng đủ cam kết trong hợp đồng lao động

– Đóng đầy đủ các loại bảo hiểm theo quy định của pháp luật.

 1. Quyền lợi của người lao động

Với Mẫu hợp đồng thời vụ 6 tháng vẫn đảm bảo đủ quyền lợi của NLĐ như:

– Mức lương chính: …. VNĐ/tháng.

– Phụ cấp trách nhiệm và hiệu suất công việc: ….. VNĐ/tháng

– Công tác phí: Tùy từng vị trí, người lao động được hưởng theo quy định của công ty.

– Hình thức trả lương: tiền mặt hoặc chuyển khoản

– Chế độ khen thưởng

– Chế độ nâng lương

– Chế độ nghỉ: hàng tuần, hàng năm, lễ tết

– Chế độ Bảo hiểm xã hội theo quy định của nhà nước. 

– Các chế độ được hưởng

Điều 4: Nghĩa vụ và quyền hạn của người sử dụng lao động

 1. Nghĩa vụ

– Thực hiện đầy đủ cam kết trong Hợp đồng lao động để người lao động đạt hiệu quả công việc cao. Bảo đảm việc làm cho người lao động theo Hợp đồng đã ký.

– Thanh toán đầy đủ tiền lương thưởng đúng thời hạn, đảm bảo các chế độ và quyền lợi cho người lao động theo Hợp đồng lao động.

 1. Quyền hạn

– Điều hành người lao động hoàn thành công việc theo Hợp đồng

– Chuyển tạm thời lao động, thay đổi hoặc tạm thời chấm dứt Hợp đồng lao động

–  Tạm hoãn, chấm dứt Hợp đồng hay kỷ luật người lao động theo đúng quy định

– Có quyền đòi bồi thường, khiếu nại nếu người lao động vi phạm các điều khoản của HĐ

Mẫu hợp đồng thời vụ 6 tháng thuộc mẫu hợp đồng LĐ xác định thời hạn.

Điều 5: Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động

 1. Người sử dụng lao động

Người sử dụng lao động có quyền đơn phương chấm dứt HĐLĐ trong những trường hợp:

– Người lao động thường xuyên không hoàn thành công việc theo hợp đồng.

– Người lao động bị xử lý kỷ luật sa thải theo quy định tại Bộ luật Lao động.

– Người lao động ốm đau đã điều trị quá nửa thời hạn hợp đồng, mà khả năng lao động chưa hồi phục. 

– Do những lý do bất khả kháng khác mà người sử dụng lao động buộc phải thu hẹp sản xuất, giảm chỗ làm việc.

– Doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức chấm dứt hoạt động.

– Người lao động vi phạm kỷ luật mức sa thải.

– Người lao động gây thiệt hại nghiêm trọng về tài sản và lợi ích của Công ty.

– Người LĐ đang thi hành kỷ luật mức chuyển công tác mà tái phạm.

– Người lao động tự ý bỏ việc quá thời hạn quy định

 1. Người lao động

Người lao động đơn phương chấm dứt HĐLĐ trước thời hạn khi:

– Không được bố trí theo đúng công việc, địa điểm làm việc 

– Không được bảo đảm các điều kiện đã thỏa thuận trong hợp đồng.

– Không được trả công đầy đủ hoặc trả công không đúng thời hạn 

– Lao động bị ngược đãi, bị cưỡng bức

– Gia đình thật sự có hoàn cảnh không thể tiếp tục thực hiện hợp đồng.

– Được bầu làm nhiệm vụ ở các cơ quan dân cử hoặc giữ chức vụ trong bộ máy NN

– Người lao động có thai phải nghỉ việc theo chỉ định của thầy thuốc.

-Người lao động bị ốm đau, tai nạn đã điều trị 03 tháng liền 

Điều 6: Các thỏa thuận khác nếu có

Mẫu hợp đồng thời vụ 6 tháng có thể có thêm một số điều khoản khác tùy thuộc theo thỏa thuẫn giữa người lao động và bên doanh nghiệp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *