Tìm hiểu hợp đồng không xác định thời hạn trong cơ quan nhà nước

Hợp đồng không xác định thời hạn trong cơ quan nhà nước quy định rõ công việc, trách nhiệm, quyền và lợi ích của người lao động khi làm việc.

Hợp đồng lao động có nhiều loại, trong đó có loại xác định thời hạn và không xác định thời hạn. Không chỉ đối với doanh nghiệp tư nhân mà ngay cả ở các cơ quan nhà nước cũng sẽ có phân dạng hợp đồng LĐ với các chế độ, cách tính lương khác nhau. Vậy thì hợp đồng không xác định thời hạn trong cơ quan nhà nước là như thế nào? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu rõ hơn về dạng hợp đồng này ngay sau đây.

Hợp đồng không xác định thời hạn trong cơ quan nhà nước là gì?

Có thể hiểu hợp đồng lao động không xác định thời hạn là dạng hợp đồng mà trong đó 2 bên ký kết hợp đồng không xác định thời hạn, không xác định rõ thời điểm/thời hạn để chấm dứt hiệu lực của hợp đồng. Như vậy, cả 2 bên sẽ không bị ràng buộc nhau về thời gian lao động, thường thích hợp với công việc có chất liên tục và thường xuyên, không xác định thời điểm kết thúc nhưng cũng có thể kết thúc trên 3 năm.

Hợp đồng không xác định thời hạn trong cơ quan nhà nước.

Tuy nhiên đó là xét về mặt ký kết hợp đồng giữa người lao động và các doanh nghiệp/ công ty tư nhân. Còn đối với hợp đồng lao động không xác định ở trong cơ quan nhà nước thì dạng hợp đồng này thuộc dạng hợp đồng trong biên chế, tức là hợp đồng ký kết giữa người lao động không phải công chức, viên chức Nhà nước nhưng lại được các cơ quan nhà nước ký kết hợp đồng để làm việc, phục vụ cho cơ quan này.

Nhiều người cho rằng một khi đã được biên chế, hợp đồng biên chế với cơ quan nhà nước sẽ an toàn, không lo thất nghiệp. Tuy nhiên đó là trước đây còn từ năm 2020 trở đi, Luật quy định rõ sẽ áp dụng tinh giản biên chế. Theo đó cho dù hiện tại bạn có đang là biên chế thì hoàn toàn có thể bị thôi việc bất cứ lúc nào nếu như không đáp ứng yêu cầu công việc hoặc vi phạm quy định trong công việc.

Đó là lý do mà vì sao hiện nay các cơ quan nhà nước thường lựa chọn hình thức ký kết hợp đồng lao động không xác định thời hạn. Bởi như vậy sẽ  tăng khả năng tuyển chọn được người tài, đảm bảo hiệu quả công việc và có thể dừng hợp đồng bất cứ khi nào.

Quy định về hợp đồng không xác định thời hạn trong cơ quan nhà nước

Cũng giống như Hợp đồng lao động đã được quy định trong Bộ Luật lao động thì hợp đồng lao động không thời hạn trong cơ quan nhà nước bắt buộc phải được ký kết bằng hình thức sau:

01- Giao kết bằng văn bản.

Trong văn bản thể hiện rõ đầy đủ nội dung, thông tin, được 2 bên thông qua và đồng ý trước khi chính thức ký kết.

Theo quy định, văn bản hợp đồng này sẽ được chia làm 02 bản, mỗi bên sẽ giữ 1 bản (người lao động và cơ quan nhà nước thuê lao động).

02- Giao kết bằng thông điệp dữ liệu

Bên cạnh đó, hợp đồng lao động không xác định thời hạn ở trong cơ quan nhà nước cũng có thể được ký kết qua phương tiện điện tử, tức là ký kết dưới hình thức thông điệp dữ liệu theo đúng quy định của pháp luật về giao dịch điện tử. Hình thức này cũng có giá trị tương đương như hợp đồng lao động bằng văn bản.Ngoài ra nếu như hợp đồng lao động  mà ngắn hạn, thời hạn dưới 01 tháng thì có thể giao kết bằng lời nói. 

HĐ không xác định thời hạn trong cơ quan NN có cần ký lại hàng năm?

Theo quy định thì hợp đồng lao động không xác định thời hạn dù ở doanh nghiệp tư nhân hay ở các cơ quan nhà nước thì sẽ không cần phải ký lại hợp đồng lao động mới qua từng năm. Chỉ khi hợp đồng lao động xác định thời hạn hoặc hợp đồng lao động mùa vụ hay lao động có thời hạn dưới 12 tháng thì mới cần ký lại hợp đồng mới khi hết hạn. 

Hợp đồng không xác định thời hạn trong cơ quan nhà nước.

Dựa theo tính chất của hợp đồng không xác định thời hạn trong cơ quan nhà nước thì người lao động có thể dễ dàng xin nghỉ cũng như bên cơ quan tổ chức nhà nước có thể sa thải bất cứ khi nào nếu lao động không đáp ứng được các yêu cầu trong công việc đề ra.

Chế độ lương thưởng khi ký HĐ không xác định thời hạn trong cơ quan NN

Điều 90 thuộc Bộ luật lao động 2012 đã quy định rõ tiền lương là số tiền mà người lao động sẽ được hưởng và do người sử dụng lao động chi trả theo thỏa thuận.

Tiền lương ở đây sẽ bao gồm các mức lương theo công việc hoặc theo địa vị, chức danh. Ngoài lương chính có thể có thêm phụ cấp lương và khoản bổ sung khác nếu có.

Đối với lương lao động ký kết hợp đồng không xác định thời hạn với cơ quan nhà nước thì lương không được thấp hơn so với mức lương tối thiểu do Chính phủ quy định. 

Đồng thời người lao động cũng sẽ được hưởng chế độ đãi ngộ, thời gian lao động giống như một công nhân viên chức hoặc không tùy theo thỏa thuận từ 2 bên.

Còn về vấn đề tăng lương trong hợp đồng không xác định thời hạn trong cơ quan nhà nước sẽ là do nhà nước quy định, các cơ quan nhà nước sẽ áp dụng để tăng lương cho người lao động nên tăng lương thưởng không cần ký phụ lục HĐ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *